ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2010 година

ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2010 ГОДИНА – КОМПЛЕКТ ОТ 5 ТОМА

Уважаеми абонати, “ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД в своето издание за 2010 г. ще предложи на вниманието Ви изчерпателни коментари по прилагане на данъчното законодателство, задължителното обществено осигуряване, счетоводното законодателство и приложимите сч... Още

 


ИЗДАНИЯ